JUŻ OD PAŹDZIERNIKA otwieramy Gabinet Położnej POZ!

KAŻDA KOBIETA może być objęta bezpłatną opieką położnej w ramach kontraktu NFZ – wymagane jest złożenie deklaracji wyboru położnej.

Położna POZ to samodzielny specjalista medyczny, sprawujący opiekę zdrowotną - położniczą i ginekologiczną - nad kobietą na każdym etapie jej życia. Opiekuje się również noworodkami do 8 tygodnia życia.

Wizyta położnej POZ może odbywać się:

 • w gabinecie w przychodni
 • w domu pacjentki jako wizyta patronażowa i profilaktyczna

JAK WYGLĄDA OPIEKA POŁOŻNEJ PODCZAS CIĄŻY?

Położna POZ opiekuje się kobietami w ciąży:

 • 1 raz w tygodniu od 21 do 31 tygodnia ciąży – maksymalnie 10 wizyt
 • 2 razy w tygodniu od 32 tygodnia ciąży do porodu – maksymalnie 16 wizyt.

Wizyty położnej obejmują:

 • Opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych,
 • Wykrywanie problemów zdrowotnych,
 • Planowanie i realizację świadczeń profilaktycznych,
 • Edukację kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującą do porodu i pełnienia roli rodzica.

Położna POZ opracowuje program nauki przedporodowej dla pacjentek w ciąży, włączając w to także te, które są w ciąży wysokiego ryzyka. Jest to integralna część dokumentacji medycznej pacjentki. Obejmuje praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i pełnienia roli rodzica (program może być realizowany również w formie zajęć grupowych).

Opieka nad noworodkiem lub niemowlęciem - do 8 tygodnia (4 do 6 wizyt). Te wizyty

1. Obserwacja i ocena rozwoju fizycznego w zakresie:

 • adaptacji dziecka do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów
 • ocena odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia
 • wykrywanie objawów patologicznych
 • ocena relacji rodziny z noworodkiem.

2. Edukacja zdrowotna i udzielanie rodzicom porad w zakresie:

 • pielęgnacji noworodka
 • karmienia piersią
 • szczepień ochronnych
 • badań profilaktycznych
 • opieki medycznej, socjalnej
 • laktacji, kontroli płodności, samoopieki.

3.Wspieranie rodziców w podejmowaniu zdrowych nawyków.

4. Rozpoznawanie czynników ryzyka w rodzinnych warunkach.

5. Diagnoza i ustalanie kolejności podejmowanych działań.

 

W Przychodni MERKURY możecie umówić wizytę na kilka sposobów:

 

Telefonicznie: +32 262 36 71, +32 262 36 72 wew. 3 potem wew. 6

Mailowo: biuro@przychodniamerkury.pl

Osobiście w rejestracji znajdującej się na parterze przychodni.