Witajcie pacjenci!


Serdecznie zachęcamy pacjentów do wzięcia udziału w programie profilaktyki chorób układu krążenia, który realizujemy w Przychodni „Merkury”.


Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Wczesna diagnostyka oraz zmiana stylu życia mogą to zmienić.


Na rozwój chorób układu krążenia wpływa wiele czynników związanych z naszym stylem życia. Są to między innymi: stres, niewystarczająca ilość aktywności fizycznej, nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu. Jeśli osoba jest długotrwale narażona na te czynniki może to doprowadzić do licznych zaburzeń. Przez wyeliminowanie złych nawyków możemy w dużej mierze zminimalizować ryzyko zachorowania.


Celem programu jest:

 • podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia,
 • zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia,
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
 • promowanie zdrowego stylu życia.

 

Warunki jakie należy spełniać, aby wziąć udział w programie:

 • wiek od 35 do 60 lat,
 • dotychczas nie rozpoznane choroby układu krążenia,
 • brak udziału w ciągu ostatnich 5 lat w badaniach w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia, również u innego świadczeniodawcy.

 

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadza z pacjentem wywiad i kieruje na badania takie jak pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne. Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wyda dalsze zalecenia:

 • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty,
 • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
 • ponownego badania za 5 lat pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza programem.

 

Dbajmy o swoje serca razem!