Merkury Sp. z o.o.
ul. Adamieckiego 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

KRS: 0000198229
NIP: 629-21-73-614

Przychodnia otwarta jest od godziny 7:30 do 20:00

Rejestracja centralna na parterze czynna:

od godziny 7:30 do 18:00 – osobista

od godziny 8:00 do 18:00 – telefoniczna

Sekretariat:  biuro@przychodniamerkury.pl

Podstawowa Opieka Zdrowotna: lekarzrodzinny@przychodniamerkury.pl

Pediatria: pediatria@przychodniamerkury.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego: pzp@przychodniamerkury.pl

nr tel. 32 262 36 71 / 72, 32 262 91 06 / 07

Koordynator opieki medycznej i dostępności + nr tel 690112934

numer konta bankowego:
BANK ŚLĄSKI S.A. O/DĄBROWA GÓRNICZA 15105012721000002234985949

Na terenie przychodni znajduje się: