LEKARZE PORADNI OTOLARYNGOLOGICZNEJ

  • lek. med. Urszula Szafran – lekarz  otorynolaryngologii
  • lek. med. Halina Kmiecik – Łazarowicz – lekarz  otolaryngologii
  • lek. med. Agata Cygroń – Lorek – lekarz  otorynolaryngologii

Harmonogram pracy lekarzy znajduje się w miejscu udzielania świadczeń


SKIEROWANIE

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.

Od 8 stycznia 2021r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej.