PERSONEL PORADNI NEUROLOGICZNEJ DLA DZIECI

  • lek. med. Aleksander Zielnik – specjalista neurologii dziecięcej, lekarz pediatrii
  • dr n. med. Barbara Krukowska – Andrzejczyk – specjalista neurologii dziecięcej, pediatrii

Harmonogram pracy lekarza znajduje się w miejscu udzielania świadczeń

SKIEROWANIE

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.

Od 8 stycznia 2021r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej.