PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA

RTG jest badaniem z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego. Pacjent nie może sam decydować o konieczności jego wykonania. Dotyczy to zarówno badań refundowanych, jak i odpłatnych. Lekarz widząc wskazania do wykonania badania RTG wystawia pacjentowi skierowanie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w przypadku badania odpłatnego, pacjent również musi posiadać skierowanie.

Posiadamy cyfrowy aparat rentgenowski wyposażony w stół z „pływającym” blatem i zintegrowaną kolumną lampy rentgenowskiej. Jest to solidna konstrukcja. Nasz aparat do rentgenodiagnostyki cyfrowej jest aparatem do wszystkich diagnostycznych ekspozycji radiograficznych całego ciała.   Wielofunkcyjny system do bezpośredniej radiografii i cyfrowej DR daje  możliwość wykonywania radiografii i AP, PA, BOK i SKOS w pionowych i poziomych pozycjach pacjenta.

Bardzo czułe detektory ograniczają dawkę promieniowania do BEZPIECZNEGO minimum.

BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI

W naszej pracowni posiadamy również densytometr rentgenowski OSTEOSYS DEXXUM T, który jest densytometrem klinicznym wykorzystywanym do badania gęstości kości i szacowania ryzyka złamań niskoenergetycznych.

STITCHING  – Nowe możliwości diagnostyczne!

Wyposażyliśmy pracownię w dodatkowy cyfrowy detektor z oprogramowaniem posiadającym funkcję skalometrii. Stitching stosuje się w diagnostyce schorzeń ortopedycznych. Możliwe jest wykonanie badań telemetrycznych: RTG całych kończyn długich i całego kręgosłupa, a następnie uzyskanie obrazu diagnostycznego obejmującego razem kilka części anatomicznych połączonych w jedną całość.

Do badań wykorzystujemy bezprzewodowy detektor z matrycą Csi o dużej trwałości stosowany na oddziałach pediatrycznych, gdzie wymaga się najwyższej jakości obrazu i równomiernie minimalnej dawki promieniowania.

  • Cyfrowy detektor zapewnia skrócony czas badania.
  • 1/10 dawki promieniowania w stosunku do aparatu analogowego.
  • Komputerowe dostosowanie dawki promieniowania do wagi pacjenta.
  • Optymalne algorytmy obróbki obrazu redukujące szumy.
  • Wysoka rozdzielczość badanego obrazu, wielkość piksela równa 140 µm.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PACJENTA DO BADANIA RTG KRĘGOSŁUPA L-S LUB JAMY BRZUSZNEJ

  1. W dniu badania przyjść na czczo
  2. Dzień wcześniej zjeść tylko lekki obiad (zupa), kolacji już nie jeść
  3. Zażyć dzień wcześniej 3 x 1 tabletkę espumisan a między godzina 14:00 do 15:00 użyć dowolny środek na przeczyszczenie

PACJENCI ZAŻYWAJĄCY LEKARSTWA NA STAŁE PROSZENI SĄ O ICH SPOŻYCIE, POPIJAJĄC NIEWIELKĄ ILOŚCIĄ WODY

WAŻNE! Wydajemy zdjęcia RTG tylko z opisem. Nie ma możliwości odbioru zdjęcia bez opisu!

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

W jednostce występują następujące rodzaje urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

– aparat do zdj. rentgenodiagnostycznych Calypso F firmy General Medical Merate S.A.

– decyzja nr decyzja nr 24/2022 r. z dnia 24/01/2022 r.

– aparat stomatologiczny do zdj. panoramicznych CS 8100 firmy Casestream – decyzja nr 25/2022 r.

z dnia 24/01/2022 r.

– aparat stomatologiczny do zdj. punktowych EXPERT DC firmy Gendex – decyzja nr 226/2014 r.
z dnia 9/04/2014 r.

– densytometr Dexxum T firmy Osteosys – decyzja nr 176/2022r. z dnia 15/04/2022 r.

Jednostka posiada ZEZWOLENIA wydane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na uruchomienie następujących pracowni:

– Pracowni RTG -225/2014 r. z dnia 9/04/20140 r ze zmianą z dnia 24/01/2022 r.

– Pracownia Densytometrii – decyzja nr 175/2022 r. z dnia 15/04/2022 r.

Jednostka podlega kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3 mSv/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych
(Dz.U. Nr 131 poz. 910) Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w/w jednostce jest terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej. –
Instytut Medycyny Pracy im. prof J. Nofera w Łodzi tel.: 042 63 14 539
NR EWIDENCYJNY: 6118
Dawka roczna poniżej 6 mSv personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego

(Dz.U z 2005 poz.168)- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20 mSv/rok;

– ogół ludności : 1 mSv/rok.

Uwaga:

na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

– Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.