ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/13 z dnia 11 stycznia 2023 r.

W  związku  z  realizacją  Przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Dąbrowie  Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakupu i montażu urządzenia wielofunkcyjnego

zapytanie_ofertowe_dost+

Załącznik 1 – Formularz Oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/12 z dnia 11 stycznia 2023 r.

W  związku  z  realizacją  Przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Dąbrowie  Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakupu i montażu 5 stanowisk komputerowych

zapytanie_ofertowe_dost+

Załącznik 1 – Formularz Oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/10 z dnia 07.12.2022 r.

W związku z realizacją Przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakupu Stołu zabiegowego elektrycznego

Zapytanie ofertowe

Formularz Oferty

W związku z zapytaniem ofertowym nr 2/POZ/2022/10 z 07.12.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Ronomed Sp. z o.o. Sp.k.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/11 z dnia 30.11.2022 r.

W  związku  z  realizacją  Przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Dąbrowie  Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakupu 6 sztuk Kozetek/Leżanek lekarskich elektrycznych

Zapytanie ofertowe 2

Formularz Oferty 2

W związku z zapytaniem ofertowym nr 2/POZ/2022/11 z 30.11.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Rodion Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/6 z dnia 25 listopada 2022 r.

W związku z realizacją Przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Montażu 5 stanowisk komputerowych w gabinetach lekarskich POZ w postaci komputerów

All-In-One i zainstalowania /skonfigurowania modułu Teleporady

zapytanie_ofertowe_dost+ 5 STANOWISK

Załącznik 1 – Formularz Oferty-1

W związku z zapytaniem ofertowym nr 2/POZ/2022/6 z 25 listopada 2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy COMAG

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/C/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

W związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców,„MERKURY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ składa zapytanie ofertowe dotyczące:  Zakupu zasilaczy awaryjnych serwerów z monitorowaniem stanu zasilania

zapytanie_ofertowe_cyberbezpieczeństwo_zasilacze

Załącznik 1 – Formularz Oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/4 z 24.11.2022 r.

W związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców ”MERKURY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Wdrożenia lokalnej centrali VoIP

Załącznik 1 – Formularz Oferty (3)

Zapytanie Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/C/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

W związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców,„MERKURY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Wdrożenia usługi replikacji danych Zamawiającego, opartej o silnik PostgreSQL ver.13.1

zapytanie_ofertowe_cyberbezpieczeństwo_usługa replikacji

Załącznik 1 – Formularz Oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/8 z dnia 20 października 2022 r.

W związku z realizacją Przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Budowy strony internetowej placówki zgodnie z wymaganiami ustawy o dostępności w standardzie WCAG 2.1.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Formularz Oferty

W związku z zapytaniem ofertowym nr 2/POZ/2022/8 z 20.10.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Undicom.pl Michał Unold

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/5 z dnia 17 października 2022 r.

W związku z realizacją Przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Modernizacji infrastruktury IT poprzez zakup serwera

zapytanie_ofertowe_dost+ SERWER.docx

Załącznik 1 – Formularz Oferty

 W związku z zapytaniem ofertowym nr 2/POZ/2022/5 wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy SOFT-COM Komputery i Oprogramowanie, Dąbrowa Górnicza

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/7 z dnia 4 października 2022 r.

W związku z realizacją Przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakupu 3 sztuk holterów RR (ciśnieniowe)

Zapytanie ofertowe

Formularz Oferty-2

W związku z zapytaniem ofertowym nr 2/POZ/2022/7 wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy ASPEL SA.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/4

W związku z realizacją Przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Kompleksowego wdrożenia systemu kolejkowego ruchu pacjentów – SmartQS w zakresie sprzętu i oprogramowania SmartQS z niezbędnym osprzętem: wyświetlacze 7 sztuk, uchwyty 7 sztuk, drukarki 2 szt., sieć (szafka, switch, listwy, okablowanie, zasilacze, skrzynka zasilająca, itp.), bezterminowa licencja na wymagane moduły, w tym: SmartQS, mKolejka, mPowiadomienia, Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych, prace instalacyjne/wdrożeniowe/konfiguracyjne.

Załącznik 1 – Formularz Oferty (3)

Zapytanie Ofertowe.docx

Termin składania ofert  wydłużono do 28.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia wyboru nastąpi 29.09.2022 r.

Wyniki postępowania zostaną rozesłane drogą mailową do wszystkich Oferentów.

W związku z zapytaniem ofertowym nr 2/POZ/2022/4 z 20.09.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy ”COMAG” Łukasz Jurkiewicz, Dąbrowa Górnicza.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/3

W związku z realizacją Przedsięwzięcia pt. „ Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Dostosowania architektonicznego placówki, w której realizowane są świadczenia, zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w Standardzie dostępności POZ (w ramach Dostępności Plus) w tym zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

W związku z zapytaniem ofertowym nr 2/POZ/2022/3 z 24 sierpnia 2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy MK BUD S.C. Tomasz Ornat, Piotr Liberski.…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/2

W związku z realizacją Przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi
potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia
(nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:
Zakupu aparatu przenośnego USG do wizyt domowych, pozwalającego wykonać badania
pacjentom na wizytach domowych.

Załącznik 1 – Formularz Oferty

zapytanie_ofertowe_dost+ USG

W związku z zapytaniem ofertowym nr 2/POZ/2022/2 wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Intimex sp. z o.o. sp. k.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POZ/2022/1

W związku z realizacją Przedsięwzięcia pt. „ Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce podstawowej opieki zdrowotnej „Merkury” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Dostosowania architektonicznego placówki, w której realizowane są świadczenia, zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w Standardzie dostępności POZ (w ramach Dostępności Plus) w tym zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.

Załącznik 1 – Formularz Oferty

Załącznik 1 – Formularz Oferty

Zapytanie ofertowe

Postępowanie zostało unieważnione z powodu  braku ofert spełniających kryteria zapytania ofertowego nr 2/POZ/2022/1.

 


W ramach projektu:

Wzrost konkurencyjności, utrzymanie miejsc pracy i zdolności odprowadzania podatków oraz dostosowanie pracowni RTG do wyzwań zw. z epidemią SARS-COV-2 w Dąbrowie Górniczej, nr RPSL.03.02.00-24-05DH/00

Zapraszamy do składania ofert na Nowy Cyfrowy Aparat RTG wraz z funkcjonalnością oraz pełnym wyposażeniem informatycznym.

Szczegóły
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69983

Rozstrzygnięcie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69983?sekcja=oferty


W ramach projektu:

Wzrost konkurencyjności, utrzymanie miejsc pracy i zdolności odprowadzania podatków oraz dostosowanie pracowni RTG do wyzwań zw. z epidemią SARS-COV-2 w Dąbrowie Górniczej nr 2021-28589-72993

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zakupu materiałów i robót budowlanych.

Szczegóły
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72993

Rozstrzygnięcie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72993?sekcja=oferty


W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa III
Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, umowa nr:
UDA-RPSL.03.02.00-24-05DH/20-00, tytuł projektu „Wzrost konkurencyjności, utrzymanie miejsc
pracy i zdolności odprowadzania podatków oraz dostosowanie pracowni RTG do wyzwań zw.
z epidemią SARS-COV-2 w Dąbrowie Górniczej”
Merkury Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące:
Zakupu rozwiązań telemedycznych

Zapytanie_ofertowe_rozwiązania_telemedyczne

Załącznik nr.1 specyfikacja_techniczna_telemedycyna_zap_ofert_01MER022022.docx

Załącznik 2 – Formularz Oferty_rozwiązania_telemedyczne

Załącznik 3 – Oświadczenie_o_braku_pow_rozwiązania_telemedyczne

Rozstrzygnięcie

W toku postępowania dotyczącego zakupu rozwiązań telemedycznych została wybrana oferta SiDLY Sp. z o.o.

Nazwa podmiotu: SiDLY Sp. z o.o.

Miejscowość: Warszawa

Cena: 49 719,30 zł

Nie złożono innych ofert