Kiedy teleporada:

Korzystasz z teleporady, gdy:
1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną
3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną
4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia
5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza:

  • zalecenia
  • e-zwolnienie
  • e-skierowanie
  • zlecenie na test na koronawirusa
  • e-receptę
  • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowych (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał)

źródło: pacjent.gov.pl

Z teleporady mogą korzystać pacjenci, którzy złożyli deklarację w NSZOZ „MERKURY” lub korzystają ze stałej opieki specjalistycznej.
Uprawniony Personel udziela teleporady w godzinach pracy NSZOZ „MERKURY” po wcześniejszej rejestracji Pacjenta poprzez numer telefonu 32 262 36 71/72.

Przed rozpoczęciem teleporady Pacjent może wysłać wyniki badań, które chce skonsultować z Uprawnionym Personelem, lub które są niezbędne do przeprowadzenia teleporady.

Dokument lub dokumentację należy przesłać e-mailem na adres mailowy lekarzrodzinny@przychodniamerkury.pl
W tytule maila powinny być umieszczone dane identyfikacyjne pacjenta.
Wymaganym formatem pliku jest JPG lub PDF. Przesłane zdjęcia lub dokumenty pozostają w dokumentacji pacjenta.