Badanie UKG inaczej zwane echo serca. Jest to badanie, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i całkowicie bezpiecznym.

WAŻNE !!!

Echokardiografia przezklatkowa

Serce i wielkie naczynia można oglądać z różnej perspektywy. Wyróżnia się projekcje koniuszkowe, przymostkowe, nadmostkowe i podmostkowe. To lekarz decyduje, którą projekcję wybierze – jest to uzależnione od struktur, które chce się obejrzeć. W tym badaniu stosuje się także obrazowanie techniką Dopplera. Pozwala to kontrolę niektórych parametrów ważnych dla prawidłowej pracy serca. Najbardziej ważne są pomiary różnicy ciśnień oraz prędkości przepływu w diagnostyce chorób zastawek. Badanie UKG może również mieć zastosowanie do wykonywania echokardiograficznych prób obciążeniowych. Celem badania jest ocena zmian kurczliwości mięśnia sercowego.

Echokardiografia śródoperacyjna

To badanie ma zastosowanie w kardiochirurgii, ale wykorzystuje się je tylko ze szczególnych wskazań.

Echokardiografia przezprzełykowa

Wykonuje się ją wprowadzając cienką sondę ultrasonograficzną do przełyku, który sąsiaduje z lewą częścią serca. Przez zmniejszenie odległości pomiędzy sondą a obserwowanymi obiektami możemy uzyskać obraz o dużo wyższej dokładności. Projekcje wykorzystywane w echokardiografii przezprzełykowej to projekcja przełykowa niska, środkowa, wysoka, przezżołądkowa oraz aortalna.

WSKAZANIA

Echo serca przezklatkowe wykonuje m.in. w przypadku:

 • osób chorych po udarze mózgu / przemijającym ataku niedokrwiennym
 • guzów serca
 • niewydolność serca
 • chorób aorty, wielkich naczyń, osierdzia
 • powikłań nadciśnienia tętniczego
 • omdleń
 • patologii zastawkowych
 • zatorowości płucnej
 • przed kardiowersją
 • powikłań po leczeniu farmaceutykami kardiotoksycznymi
 • szmerów nad sercem
 • wad strukturalnych serca
 • zapalenia wsierdzia

Wykonuje się również echo serca płodu u kobiet w ciąży – cukrzyca ciążowa czy choroby narządu występujące w rodzinnie.

Badanie przezprzełykowe wykonuje się m.in. w przypadku:

 • oceny protez zastawek
 • oceny zastawki dwudzielnej
 • diagnostyki rozwarstwienia aorty
 • infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 • kontroli tętnic płucnych,
 • stanu po operacji kardiochirurgicznej
 • niektórych wad wrodzonych serca

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Nie trzeba specjalnie przygotowywać się do tego badania. Jeśli to możliwe zabrać ze sobą dokumentację medyczną, która dotyczy diagnozowanego schorzenia, szczególnie poprzednie wyniki badań.

PRZECIWWSKAZANIA

Echokardiografia przezklatkowa:

 • brak możliwości przyłożenia sondy do skóry (opatrunki, gips na przedniej powierzchni klatki piersiowej)

Echokardiografia przezprzełykowa:

 • duże ograniczenie ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa
 • pęknięcie przełyku
 • oparzenia chemiczne i termiczne przełyku
 • żylaki przełyku

PRZEBIEG BADANIA

Najczęściej podczas badania pacjent znajduje się w pozycji leżącej z odsłoniętą klatką piersiową. Lekarz na skórę nakłada żel, dzięki któremu fale ultradźwiękowe lepiej przenikają. Po klatce piersiowej przesuwana jest głowica aparatu. Badanie trwa zazwyczaj 20 – 40 minut.