W dniach i godzinach pracy poradni można dokonywać zapisów w następujący sposób:

  • Osobiście w rejestracji poszczególnych poradni (lub za pośrednictwem osób trzecich)

  • Telefonicznie pod numerami telefonów: 32 262 36 71/72

  •  Drogą elektroniczną przez stronę: www.przychodniamerkury.pl

oraz mailowo:

Podstawowa Opieka Zdrowotna  e-mail: lekarzrodzinny@przychodniamerkury.pl

Pediatria e-mail: pediatria@przychodniamerkury.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego e-mail: pzp@przychodniamerkury.pl