Informacja dotycząca zapisów do poradni na wizyty osobiste, porady telefoniczne, wizyty domowe oraz do kolejki oczekujących:

 W dniach i godzinach pracy poradni można dokonywać zapisów w następujący sposób:

  • Osobiście w rejestracji poszczególnych poradni (lub za pośrednictwem osób trzecich)
  • Telefonicznie pod numerami telefonów: 32 262 36 71/72
  • Drogą elektroniczną przez stronę: www.przychodniamerkury.pl

Zasady obowiązujące podczas rejestracji do poradni lekarza rodzinnego:

  • Jeśli stan pacjenta jest nagły (zagraża życiu lub zdrowiu) to powinien być on przyjęty przez lekarza w dniu, w którym zgłosił się do rejestracji.
  • Jeśli stan pacjenta jest stabilny, a lekarz nie ma już w dniu zgłoszenia wolnych miejsc – to po uzgodnieniu z pacjentem powinien mu zostać wskazany pierwszy wolny termin wizyty u lekarza.

 

Zasady obowiązujące podczas rejestracji do poradni specjalistycznych:

Pierwsza wizyta u specjalisty odbywa się na podstawie skierowania, które stanowi podstawę porady specjalistycznej. Bez skierowania możesz zgłosić się natomiast do ginekologa-położnika, onkologa, psychiatry, dentysty, wenerologa. Podczas pierwszej wizyty specjalista zadecyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie Cię opieką specjalistyczną. W tym drugim przypadku będziesz objęty leczeniem specjalistycznym do czasu jego zakończenia – nie jesteś zobowiązany do cyklicznego odnawiania skierowania.

Co istotne, skierowanie uprawnia Cię do zapisania tylko do jednej przychodni.  Aktualizacja skierowania do leczenia specjalistycznego jest konieczna w sytuacji, gdy nie podjąłeś leczenia w ciągu ostatnich 730 dni. Nowe skierowanie konieczne jest wówczas, gdy przyczyna zdrowotna będąca podstawą do jego wystawienia jest inna niż wskazana we wcześniejszym skierowaniu lub gdy przyczyna jego wydania wygasła.