Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Merkury Sp. z o.o. to przede wszystkim wysoka jakość oferowanych usług, które spełniają oczekiwania i wymagania wszystkich naszych Pacjentów. Głównym celem naszej placówki jest zapewnienie usług medycznych na wysokim poziomie, a także doskonalenie i rozwój.

Poprzez wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością w naszej przychodni deklarujemy:

  • dbałość o niezmiennie wysoki poziom zadowolenia naszych Pacjentów;
  • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu;
  • dobór sprawdzonych dostawców usług i sprzętu pozwalającego utrzymać świadczone usługi na najwyższym poziomie;
  • wprowadzanie najnowszego sprzętu i rozwoju oferty;
  • stałe podnoszenie świadomości pracowników o korzyściach płynących z zarządzania jakością;
  • zabezpieczenie odpowiednich środków pozwalających na realizację i udoskonalanie Systemu Zarządzania Jakością.

Zobowiązujemy się do realizacji przyjętych w Polityce Jakości celów, a także do stałego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Deklarujemy spełnienie wszystkich wymagań przepisów prawnych oraz wymagań normy.

PN-EN ISO 9001:2015